Dana Nidanaya 1272 Results 2023 September 19

Govisetha Lottery Results

National Lottery Board NLB Dana Nidanaya 1272 lottery results,  Winning numbers for the date of 2023.09.19. Dana Nidanaya 1272 Results

Dana Nidanaya 1272  Winning Numbers

Y
01
06
29
64

Special  Winning Numbers

3
1
4
7
3